Workshops

VERLIES IN ZICHT

Deze workshop is bestemd voor professionals en vrijwilligers werkzaam binnen de zorg of maatschappelijke ondersteuning. Tijdens deze workshop wordt hen inzicht en kennis geboden over de complexiteit van verlies. Door de verkregen inzichten worden de deelnemers in staat gesteld hun professioneel handelen te vergroten en kunnen zij hiermee de juiste hulp bieden of inzetten voor de cliënt en zijn omgeving. Tijdens de workshop wordt er betekenis gegeven aan verlies in verbinding met de missie van de organisatie.

Deze workshop is bestemd voor professionals en vrijwilligers werkzaam binnen de zorg of maatschappelijke ondersteuning. Tijdens deze workshop wordt hen inzicht en kennis geboden over de complexiteit van verlies. Door de verkregen inzichten worden de deelnemers in staat gesteld hun professioneel handelen te vergroten en kunnen zij hiermee de juiste hulp bieden of inzetten voor de cliënt en zijn omgeving. Tijdens de workshop wordt er betekenis gegeven aan verlies in verbinding met de missie van de organisatie.

De medewerker krijgt inzicht over zijn eigen perceptie van verlies en de invloed daarvan op het professioneel handelen. Daarnaast leert de medewerker vanuit de perceptie van de cliënt te kunnen kijken en luisteren. Hierdoor wordt duidelijk in welke mate de perceptie van verlies van invloed is op het gedrag en de beleving van cliënt. Naast de verkregen inzichten zal de medewerker theoretische kennis verkrijgen vanuit de (vernieuwde) visie van Verlies, het Duale Proces Model (Stroebe&Schut).

 

Deze workshop wordt verzorgd door Prakijk Verder in samenwerking met Yvonne Verweel Ontwikkeling en begeleiding www.ontwikkeling-begeleiding.nl

 

Voor meer informatie rondom de workshop Verlies in Zicht www.verliesinzicht.nl

De medewerker krijgt inzicht over zijn eigen perceptie van verlies en de invloed daarvan op het professioneel handelen. Daarnaast leert de medewerker vanuit de perceptie van de cliënt te kunnen kijken en luisteren. Hierdoor wordt duidelijk in welke mate de perceptie van verlies van invloed is op het gedrag en de beleving van cliënt. Naast de verkregen inzichten zal de medewerker theoretische kennis verkrijgen vanuit de (vernieuwde) visie van Verlies, het Duale Proces Model (Stroebe&Schut).

Deze workshop wordt verzorgd door Prakijk Verder in samenwerking met Yvonne Verweel Ontwikkeling en begeleiding www.ontwikkeling-begeleiding.nl

Voor meer informatie rondom de workshop Verlies in Zicht www.verliesinzicht.nl

Meer informatie?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met info@praktijkverder.nl of bel naar +31 6 43048404

‘Je blijft van begin tot einde geboeid met echte aandacht voor de deelnemers.’

‘Heel goed te volgen en goede vorm van interactie.’

‘Alle inzichten zijn direct in te zetten in mijn professionele rol.’

Praktijk Verder
Joni Rappange
+31 (0) 643048404
info@praktijkverder.nl

Copyright © 2022 Praktijk Verder
Grafische Vormgeving: Heidi
Website ontwerp: Marte