Begeleiding

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met verlies. Dit kan zijn door het overlijden van een dierbaar persoon, door verlies van gezondheid of je baan. Door een veranderd toekomstbeeld, een (echt)scheiding of het verbreken van (familie)banden. Wanneer je iets verliest wat je dierbaar is kom je in een rouwproces.

 

Rouwen is een dynamisch proces en is nooit afgelopen, klaar of verwerkt. Daarmee blijft het verlies een wezenlijk deel uitmaken van wie je bent. Het zal nooit meer hetzelfde worden als voor jouw verlies.

Praktijk Verder staat voor een nieuw evenwicht zoeken tussen het leven voor het verlies en de kracht vinden om door te gaan met het leven erna.

 

Verlies, Erkenning en Reflectie zijn daarbij de speerpunten. Door erkenning te geven aan jouw verlies en te reflecteren op dat wat aandacht nodig heeft kun je werken aan een nieuw evenwicht. Het gemis en het verdriet worden op die manier onderdeel van jou, zonder dat deze gevoelens je steeds opnieuw overvallen.

 

Wanneer je het gevoel hebt dat je vastloopt in dit proces begeleid ik je graag verder om met vertrouwen de toekomst in te gaan. Misschien niet meer zoals het was voor het verlies maar wel in een nieuw evenwicht mét jouw verlies.

Op meerdere momenten in het leven kunnen levensvragen ontstaan of terugkeren. Levensvragen zijn vragen die in het teken staan van verwachtingen van jezelf en het leven dat je leidt.

 

Vaak ontstaan deze vragen bij ingrijpende gebeurtenissen of bij veranderingen en geven ze je het gevoel niet verder te komen. Ze kunnen gaan over werk, relaties, eenzaamheid, (veranderd) toekomstperspectief, gezondheid/stress of de dood.

 

Vanuit jouw levensvraag, welke vaak voelt als een knelpunt, kunnen we samen stilstaan bij jouw verlangens en behoefte. Zo kan dit knelpunt een opening zijn naar persoonlijke ontwikkeling.

Jouw levenslijn is het pad dat jij tot op heden hebt bewandeld en staat centraal tijdens de begeleiding. De hoogtepunten en de verlieservaringen op dit pad vormen jouw levensverhaal. Ze kunnen inzicht geven in jouw proces. De manier waarop je met jouw problemen omgaat (coping) kan hierbij onderzocht worden. Op jouw levenslijn liggen namelijk valkuilen en krachtbronnen. Waar loop jij op leeg en waar krijg jij energie van?

 

Soms is het moeilijk om bij bovenstaande vragen de juiste woorden te vinden om tot een antwoord te komen. Woorden dekken niet altijd de lading. Met de methodiek Een taal erbij worden poppetjes en ander beeldmateriaal ingezet om een probleem zichtbaar en concreet te krijgen. Relaties van nu en vroeger kunnen helder worden door de beleving daadwerkelijk op tafel te zetten.

 

Iedereen is anders en geen proces is hetzelfde. Daarom is begeleiding altijd maatwerk en is het belangrijk af te stemmen op datgene wat jij nodig hebt.

 

Tijdens een intakegesprek kunnen we met elkaar bekijken wat jouw begeleidingsvraag is. Omdat jouw proces kwetsbaar en bijzonder is kunnen we na dit eerste gesprek beslissen of ik de juiste persoon ben om jou in dit proces te begeleiden. Bij een wederzijdse klik, wordt een vervolgafspraak gemaakt.

 

In de vervolggesprekken werk ik graag met verschillende methodieken om op die manier zo goed mogelijk bij jouw proces en behoefte aan te sluiten. Met betrokkenheid, interesse en kennis zet ik mijn begeleiding in.

Intakegesprek: €42.50
Particuliere begeleiding €90 per uur
Zakelijke begeleiding €105 per uur

Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW, exclusief reiskosten.

Consultatie, voorlichting en workshops op aanvraag.

Diverse zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de begeleiding en valt onder de alternatieve/complementaire zorg. Voor informatie over mogelijkheden en een actueel overzicht kun je kijken op de website van de NFG (www.de-nfg.nl)

Agb code praktijk: 90064916
Agb code Joni: 90105635
Agb code Annemarie: 90116679

Aangesloten bij:
RBCZ register licentienummer Joni: 180675R
RBCZ register licentienummer Annemarie: 18067R
NFG registratienummer Joni: 8860
NFG registratienummer Annemarie: 9626

Op alle diensten zijn de Algemene voorwaarden van Praktijk Verder van toepassing.
Praktijk Verder gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en werkt volgens de AVG.
Bekijk hiervoor het Privacyreglement.

Praktijk Verder voldoet aan de eisen van de WKKGZ. Voor informatie over klachtprocedure, klachtfunctionaris en klachtbehandeling: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Afspraken die niet 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

‘Een heel warme en persoonlijke benadering, empatisch en to the point.’

‘De manier van werken geeft me stof tot nadenken, is troostend en ik ga met een warm gevoel naar huis.’

‘Weet met heldere vragen tot de kern te komen, is zorgvuldig en enorm positief.’ 

Praktijk Verder
Joni Rappange
+31 (0) 643048404
info@praktijkverder.nl

Copyright © 2022 Praktijk Verder
Grafische Vormgeving: Heidi
Website ontwerp: Marte