Inleiding
In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen deze worden gebruikt. Daarnaast vind je in deze privacyverklaring jouw rechten en hoe je hiervan gebruik kunt maken.

Deze privacyverklaring is van Praktijk Verder. Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Verder is Joni Rappange. Contactgegevens:
www.praktijkverder.nl
Info@praktijkverder.nl
0643048404
Prinsendam 82 – 4908 AB – Oosterhout
Kvk Nr: 69959439


Doel gegevens

Praktijk Verder verwerkt voor een aantal doelen persoonsgegevens:

  • Contact opnemen: om jou te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Betalingen: voor de afhandeling facturatie

 

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Praktijk Verder verwerkt doordat je de website bezoekt, gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je jouw gegevens aan mij verstrekt zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Bankgegevens
  • IP-adres
  • Gegevens over je activiteiten op de website

 

Mail, website  & Analytics
De website van Praktijk Verder verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Analytics maakt hiervoor gebruik van Cookies. De cookies die hiervoor worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Hiermee kan de website ook worden geoptimaliseerd. Door je internetbrowser zo in te stellen dat je geen cookies opslaat, kun je je hiervoor afmelden. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen in de browser verwijderen. De gegevens die worden verkregen via Analytics zijn anoniem en zijn dus niet geboden aan jouw persoonlijke gegevens.

De e-mail en website van Praktijk Verder wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet. Met deze verwerker is een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Praktijk Verder maar nooit langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

  • Contact opnemen: op het moment dat je contact opneemt, worden de gegevens die je meestuurt zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal twee jaar bewaard.
  • Analytics: de gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem en dus niet verbonden aan je naam of mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Beveiliging
Praktijk Verder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Praktijk Verder of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens opnemen zijn ook vergrendeld met een wachtwoord en het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Jouw bezoek aan onze website wordt door een SSL-certificaat beveiligd. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Praktijk Verder privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

 

Rechten
Je hebt het recht om ten allen tijden jouw persoonsgegevens in te zien die bij Praktijk Verder vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Wanneer je gegevens niet (meer) kloppen heb je het recht dit te laten rectificeren door Praktijk Verder. Indien je gegevens nodig hebt die bij Praktijk Verder zijn opgeslagen wanneer je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Praktijk Verder al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Praktijk Verder zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Praktijk Verder niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Wil je niet dat Praktijk Verder jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@praktijkverder.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto de nummers onder het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Plichten
Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Praktijk Verder de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn om gegevens die jij hebt gedeeld met Praktijk Verder met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), zal daarvoor eerst jouw toestemming worden gevraagd.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via info@praktijkverder.nl